Bình luận :Đảng Cướp Tất Cả

Bình luận
Đảng Cướp Tất Cả
Trong khi cả thế giới đều dồn mọi sự chú ý về nơi có khủng bố ISIS, thì họ lại bỏ sót những quốc gia, tuy không có nhà nước Hồi Giáo nhúng tay nhưng những vụ khủng bố cũng tàn độc không kém, đó là những nước Cộng Sản như Việt Nam. Thế giới, trong đó có Hoa Kỳ chỉ thấy lên tiếng suông mà không có một hành động trừng phạt nào đáng kể.
»

Bình luận : Nhờ Chinh Phục Trường Sơn

Nhờ Chinh Phục Trường Sơn
Mới đây, từ trong nước có bài báo với tựa đề “Đánh cược mạng sống tìm sâm rừng Ngọc Linh “. Ngọc Linh là ngọn núi cao nhất miền trung Việt Nam, nằm trên dải Trường Sơn, thuộc tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Sâm Ngọc Linh được cho là thần dược chữa bách bệnh.
Việc tìm kiếm loại sâm này rất nguy hiểm, phải leo ghềnh, xuống thác và phải đối phó với thú dữ nữa.  Càng đi sâu vào chốn nguy hiểm mới mong thấy được cây này vì có quá nhiều cùng đi lùng.    Trước kia, những củ sâm này rất rẻ, nhưng hiện thời vì có lời đồn đãi là “linh dược” nên giống cây trở thành hiếm, giá đắt như vàng nên dân nghèo hăm hở đi tìm cho bằng được dầu phải đổi bằng tánh mạng, chưa kể việc làm hư hại môi trường rừng núi do đào xới, cắt, đôn cây cối.
»

Bình luận : Dấu Hiệu Cáo Chung

Bình luận
Dấu Hiệu Cáo Chung
Cố cựu tổng bí thư Cộng Sản Lê Duẫn ngoài câu nói ngu si được ghi ngay trên lăng mộ của ông “Ta đánh Mỹ là đánh cho Nga Sô và Trung Quốc, còn một câu nữa của ông ta mà đảng Cộng sản đã ca ngợi “Tư tưởng “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”-kết tinh trí tuệ của đồng chí Lê Duẩn là sản phẩm tất yếu của lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, bảo đảm cho thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua các giai đoạn khác nhau”. Đảng Cộng Sản đã áp dụng triệt để khẩu hiệu này để ăn cướp của cải mồ hôi nước mắt của dân mà chúng gọi “quản lý”
Người thừa kế sự  ngu muội, vừa ngang ngược đó là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được người dân ưu ái đặt thêm chữ “Lú” ở sau ca ngợi “Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là của các nhà lãnh đạo tài ba của Đảng qua các thời kỳ, trong đó