Bình luận : Nói Dối Duy Trì Bạo Lực

Bình luận
Nói Dối Duy Trì Bạo Lực
Một trong những danh ngôn nói về Cộng Sản có câu của của Alexander Solzhenitsy thật chính xác “Bạo lực có thể che đậy bằng nói láo, và nói láo có thể duy trì bởi bạo lực”. Đó là

Bình luận : Còn Hơn Thời Thái Thú