Thời Khóa Biểu Phát Thanh

Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Hai - 22/01/2018

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:15                Đài hiệu, Quốc Ca, Dự báo thời tiết, điểm báo Dallas Morning News và Giao Thông.
7:30-8:00       Chào Bình Minh
8:00-8:30       Nhật báo truyền thanh
8:30-8:45       VOA
8:45-9:30       Nhịp Cầu Thân Yêu
9:30-10:00     Kinh Tế & Thị Trường
10:30-11:00    Những Vấn Đề Luật Pháp 
11:00-12:00    Nhạc Yêu Cầu
12:00-12:30    Thời Sự Buổi Trưa
12:30-1:00      Sức Khoẻ & Đời Sống
1:00-1:30        Nhịp Cầu Thân Yêu
1:30-2:00        Hải ngoại thi ca
2:00-2:30        Tài Liệu 
2:30-3:00        Tu Học với thầy Hằng Trường
3:00-4:00       Nhạc Yêu Cầu 
4:00-4:50        An Sinh Xã Hội 
5:00-5:30        Tin Tức, Bình Luận & Thị Trường Chứng Khoán & NBTT
5:30-6:00        Nhật Báo Truyền Thanh 
                        Phát Lại Chương Trình trong ngày.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com


Thời Khóa Biểu Phát Thanh Chúa Nhật - 21/01/2018

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:15                 Đài hiệu, Quốc Ca, Dự báo thời tiết, điểm báo Dallas Morning News và Giao Thông.
7:40-8:00         Một Câu Chuyện Ý Nghĩa (Cổ Học Tinh Hoa)
8:00-8:15         Chương Trình Thiện Nguyện Teresa
8:15-8:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
8:30-9:00         Nhạc Chọn Lọc
9:00-9:30         Giáo Dục Học Đường
9:30-10:00       Tiếng Nói Cư Sĩ hoặc Tiếp Vận Đài VOA
10:00-11:00     Nhạc Yêu Cầu
11:00-12:00     Thiếu Nhi
12:00-1:00       Đọc Truyện Kiếm Hiệp (Tiếu Ngạo Giang Hồ)
1:00-1:15         Phỏng Vấn Thương Mại
1:15-1:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
1:30-2:30         Điều Hay Nên Biết
2:30-3:00         Chương Trình Phật Giáo Mở Rộng
3:00-4:00         Làn Da & Sắc Đẹp
4:00-4:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
4:30-5:30         Đố Vui hay Thơ bay trong gió
5:30-6:30         Góc Nhỏ Suy Tư
6:30-7:30         Tiếp Vận Đài Á Châu Tự Do
7:30PM-7:30AM Phát Lại Chương Trình Ban Ngày

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com

 
 

Thời Khóa Biểu thứ Bảy - 20/01/2018

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:15
                  Đài hiệu, Quc Ca, D báo thi tiết, điểm báo Dallas Morning News và Giao Thông.
7:40-8:00         Phật Pháp Vô Vi
8:30-9:00         Nhạc Chọn Lọc & NCTY
9:00-10:00       Từ Cánh Đồng Mây
10:00-11:00     Kiến Thức Điện Toán
11:00-11:30     Kinh Tế & Tài Chánh & Xí Nghiệp
11:30-12:00     PVTM: BS Morita
12:00-12:30     Bình Luận
12:30-1:00        Phỏng Vấn Thương Mại
1:00-1:30        Thế Giới Đó Đây
1:30-2:00         Nhịp Cầu Thân Yêu 
2:00-2:30         Những Điều Cần Biết
2:30-3:00
         Chương trình Hội Thánh Tin Lành
3:00-4:00         Hỏi Thính Giả
4:00-5:00         Mỗi Tuần Một Câu Truyện
5:00-5:10         Tâm Tình Theo Dòng Nhạc
5:15-6:00         Nhạc Yêu Cầu
6:00-6:30         NCTY
6:30-7:00         Radio Đáp Lời Sông Núi
7:00
Phát lại chương trình ban ngày

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com

Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Sáu - 19/01/2018

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:15
                  Đài Hiệu, Chào Cờ, Điểm Tin Đọc Báo, Thời Tiết và Giao Thông
7:30-8:00         Chào bình minh
8:00-8:30         Nhật báo truyền thanh
8:45-9:10         VOA
9:30-10:00       Kinh Tế & Thị Trường
9:30-10:00        Nhịp Cầu Thân Yêu
10:00-10:30      Câu Chuyện Tâm Linh
11:00-12:00      Công Dân Việt Mỹ (Ủy Viên Tarrant Nguyễn Xuân Hùng phụ trách)

12:00-12:40      Thời Sự Buổi Trưa
12:40-12:45      Bình Luận
1:00-1:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
1:30-2:00         PVTM: BS Thomas Võ
2:00-2:30         Garage Sale
2:30-3:00         Phỏng Vấn Thương Mại
3:00-3:15         Tin vắn
3:15-4:00         Chiếc Xe & Bạn
4:00-4:30         Nhạc Chọn Lọc
4:30-5:00         Phỏng Vấn Thương Mại
5:00-5:25         Tin Tức, Bình Luận & Thị Trường Chứng Khoán & NBTT
5:30-6:00         NCTY
6:30                Phát lại toàn bộ chương trình ban ngày

Mọi đóng góp ý kiến, xin quý vị liên lạc về Email: SG1600AM@yahoo.com


Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Năm - 18/01/2018

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:15         
        Đài Hiệu, Chào Cờ, Dự Báo Thời Tiết, Điểm Tin Đọc Báo & Giao Thông
7:45-8:00        Chào bình minh
8:00-8:30        Nhật báo truyền thanh
8:30-9:30         VOA
9:30-10:10       Kinh Tế & Thị Trường
10:00-10:30    Nhịp Cầu Thân Yêu

10:00-10:30    Phỏng Vấn Thương Mại
10:30-11:00    Đọc Truyện
11:00-11:30     Phỏng Vấn Thương Mại
11:30-12:00     Nhạc Chủ Đề

12:00-1:00    Thời Sự Buổi Trưa
1:00-1:30        Kiến Thức & Tin Tức Y Khoa (BS Trần Văn Thuận)
1:30-2:00        NCTY
2:00-3:00        Trong Nhà Ngoài Ngõ
3:00-3:10        Tin vắn
3:10-4:00        Di Trú Nhập Tịch
4:00-4:30        Sức Khỏe 
4:30-5:00        An Cư Lạc Nghiệp
4:45-5:00        Giao Thông
5:00-5:30        Tin Tức, Bình Luận & Thị Trường Chứng Khoán
5:30-6:00        
Nhật Báo Truyền Thanh
6:00-6:30        Hồi Ký Thép Đen
6:30               
Phát lại chương trình ban ngày
Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com

Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Tư - 17/01/2018

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:15                Đài Hiệu, Chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo Dallas & Houston và giao thông
7:30-8:00       Chào Bình Minh nối kết Houston, Calif. & Dallas
8:00-8:30       Nhật báo truyền thanh
8:30-9:00       VOA
9:30-10:00     Kinh Tế Thị Trường và Chứng Khoán
10:00-10:30    NCTY
10:30-11:00    Đọc Truyện
11:00-11:30    Đất Lề Quê Thói 
11:30-11:45    PVTM: BS Phạm Hoàng Trung
12:00-12:30    Thời Sự Buổi Trưa
12:30-1:00      Nhạc Quê Hương
1:00-1:30        VOA
1:30-2:00        Nhịp Cầu Thân Yêu
2:00-3:00        Nhạc Tuyển Yêu Cầu
3:00-3:15        Tin Vắn
3:15-3:30
        Thuật Đắc Nhân Tâm
3:30-4:00        Phỏng Vấn Thương Mại: Đức Nguyễn
4:00-4:50        Luật Pháp & Đời Sống

5:00-5:25        Tin Tức, Bình Luận & Thị Trường Chứng Khoán & NBTT
5:30-6:00        NCTY
6:00                 Phát Lại Các Chương Trình Thâu Lại Trong Ngày

 
Mọi đóng góp ý kiến, xin quý vị liên lạc về cho chúng tôi tại Email: SG1600AM@yahoo.com


Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Ba - 16/01/2018

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:15 
                Đài Hiệu, Chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo Dallas & Houston và giao thông
7:30-8:00        Chào bình minh
8:00-8:30        Nhật báo truyền thanh
8:30-9:30        VOA
9:30-9:45         Kinh Tế & Thị Trường
9:30-10:00       Nhịp Cầu Thân Yêu
10:00-10:30     Chương Trình Cộng Đồng Dallas
10:30-11:00     Chương Trình CĐ Fort Worth
12:00-12:30     Thời Sự Buổi Trưa
12:30-1:00        Tình yêu và gia đình
2:00-2:30        Nhịp Cầu Thân Yêu
2:30-3:00        Cộng Đồng Khắp Nơi (Ký Giả Kiều Mỹ Duyên)
3:00-3:15        Tin Tức
3:15-3:30        Phỏng Vấn Thương Mại
3:30-4:00        Bàn Luận về buổi ra mắt sách của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh
4:00-4:40
        Talk Show Địa Ốc
5:00:5:30         Tin Tức & Thị Trường CK & NBTT
5:30-6:00        NCTY
6:00-7:00        Con Rồng Cháu Tiên
7:00                 
Phát lại chương trình ban ngày

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com