Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 01/21/2018 .


56:37 minutes (51.84 MB)- Sườn Rim Mật Ong/Chạo Tôm/Nui Xào Bò/Xôi Đậu Phộng .
P/T = Hoang Tin .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Gỏi Dà 12/31/2017 .


52:17 minutes (47.87 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Xào Lăn - 12/17/2017 .


46:07 minutes (42.22 MB)P/T=Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Xôi Khúc - 12/10/2017 .


50:15 minutes (46.01 MB)PT=Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Đúc Mặn - 11/26/2017 .


49:10 minutes (45.01 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì Quảng Chay - 11/19/2017 .


52:18 minutes (47.89 MB)P/T= Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Thang - 11/12/2017 .


45:31 minutes (41.68 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bò Bía Mặn & Chay - 11/05/2017 .


47:08 minutes (43.16 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Ít Trần & Bún Ốc - 10/29/2017 .


48:49 minutes (44.69 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 10/15/2017 .


51:42 minutes (47.33 MB)P/T = Bac Tu .