Nhãn Khoa Thường Thức

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 3 giờ chiều thứ Năm - Oct 29


39:42 minutes (36.34 MB)

BS Lê Thị Huyền

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - Sept 24


48:25 minutes (44.33 MB)

BS Lê Thị Huyền

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 3 giờ chiều thứ Năm Aug 27


45:25 minutes (41.59 MB)

BS Lê Thị Huyền

Nhãn Khoa Phổ Thông - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - July 23


58:31 minutes (53.58 MB)

Bs Lê Thị Huyền

Nhan Khoa Pho Thong - luc 3PM thu Nam - June 25


57:50 minutes (52.95 MB)

BS Le Thi Huyen

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 6:30PM chiều thứ Tư mỗi tháng 1 lần - June 17


23:38 minutes (21.63 MB)

BS Nhãn Khoa Lê Thị Huyền

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 3 giờ chiều thứ Ba cuối tháng - May 28


47:34 minutes (43.55 MB)

BS nhã khoa Lê Thị Huyền

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 6:30 chiều thứ Tư - May 13


54:44 minutes (50.11 MB)

Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 3 giờ trưa thứ Năm Apr 23


47:20 minutes (43.33 MB)

BS Lê Thị Huyền phụ trách