Công Giáo

Công Giáo: PV LM Tuấn Hoàng về buổi gây quỹ May 03 tại Kowloon Rest Arlington lúc 6 giờ chiều Apr 29


25:35 minutes (23.42 MB)

Phỏng vấn LM Trịnh Tuấn Hoàng và anh Liêm Trần về bữa cơm thân mật gây quỹ giúp tẻ mồ côi khuyết tật Việt Nam & Trẻ em VN tha hương ở Cambodia.

Công Giáo: Phỏng Vấn LM Dũng Lạc và BTC Gây Quỹ


51:28 minutes (47.12 MB)

Phỏng vấn linh mục Dũng Lạc dòng Biển Đức và ban tổ chức vận động gây quỹ xây Đan Viện.